Uw privacy is erg belangrijk voor Stralend door Margreet; uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang.

In deze Verklaring maken wij openbaar welk informatiebeleid wij hanteren voor de website van Schoonheidssalon Stralend door Margreet, variërend van het soort informatie dat wij over de gebruikers van onze websites verzamelen en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt, uitgewisseld of anderszins offline verwerkt wordt. Ook wordt hier beschreven op welke manier er cookies, webbeacons en andere technieken kunnen worden gebruikt.

Deze Verklaring geldt voor Schoonheidssalon Stralend door Margreet en alle gelinkte websites die links naar deze Verklaring bevatten.

Wij kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd aanvullen met extra informatie ten aanzien van een bepaald contact dat wij met u hebben.

HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

U kunt er in tal van situaties voor kiezen om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kunt u ons uw naam en contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u een reservering plaatst voor het restaurant, feest of  catering , als er een reservering van u moet worden verwerkt bij aangesloten partners, als u zich inschrijft voor een service of nieuwsbrief, als u een abonnement van ons verlangt of, indien u een leverancier of business partner bent, als u zaken met ons wilt doen. Wilt u bij ons online inboeken, dan verstrekt u ons uw naw gegevens en emailadres. Mocht u een open sollicitatiebrief sturen naar Schoonheidssalon Stralend door Margreet dan geeft u ons misschien een beschrijving van uw opleiding en uw werkervaring. Als u aan ons doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan zullen wij die wens respecteren.

Wij kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken wij diverse technieken. Als u een van onze websites bezoekt, kunnen wij bijvoorbeeld bepaalde informatie vastleggen die ons door uw browser wordt toegezonden, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de taal daarvan, de tijd van uw bezoek en de adressen van websites die naar ons doorverwezen. Bovendien kunnen wij dan informatie verzamelen over de pagina’s die u binnen onze sites bekijkt en over andere handelingen die u uitvoert terwel u ons bezoekt. Wij kunnen gebruikmaken van technieken om vast te stellen of u een e-mail hebt geopend en of u op een bepaalde link in een e-mail hebt geklikt. Door op deze manier informatie vast te leggen, kunnen wij cijfers verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid van onze websites, en nieuwsbrieven en kunnen wij uw ervaring persoonlijker maken en kunnen wij onze contacten met u afstemmen op uw persoon. Meer informatie over de technieken die wij gebruiken, vindt u hieronder in Cookies, webbeacons en andere technieken.

Af en toe kunnen wij ook via andere bronnen, zoals via leveranciers van lijsten, informatie verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer wij dat doen, vragen wij de desbetreffende leveranciers te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

De informatie die wij verzamelen, rechtstreeks of indirect, kan worden samengevoegd om ons te helpen de algehele nauwkeurigheid en volledigheid ervan te verbeteren en onze contacten met u beter op u af te stemmen.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

In de volgende alinea’s wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier Schoonheidssalon Stralend door Margreet uw persoonsgegevens kan gebruiken.

 

Afhandeling van uw transactieaanvragen

Als u iets bij Schoonheidssalon Stralend door Margreet aanvraagt, bijvoorbeeld een dienst of service of dat u wordt teruggebeld of ge-WhatsAppt of gebruikt maakt van ons contactformulier op de website, dan gebruiken wij de informatie die u verstrekt voor het afhandelen van uw aanvraag. Om dit mogelijk te maken, kan het zijn dat wij gegevens uitwisselen met anderen die betrokken zijn bij de afhandeling,  financiële instellingen, transport- en postbedrijven of overheidsinstanties In verband met een transactie kunnen wij ook contact met u opnemen in het kader van klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.

 

 

 

 

Personalisering van onze websites

De informatie die wij over u verzamelen, kunnen wij gebruiken om u op een persoonlijke manier met onze websites te laten werken. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld content aanbieden waar u belangstelling voor hebt en kunnen wij het navigeren op onze sites voor u eenvoudiger maken.

 

Het bieden van ondersteuning

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken ter ondersteuning van de producten en diensten die u van ons hebt afgenomen. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld informeren over de status van uw reservering in de salon.Daarnaast bieden wij contact via WhatsApp. De persoonsgegevens die u ons via deze sessies verstrekt, behandelen wij overeenkomstig deze Privacyverklaring.

 

Marketing

Net als de informatie die wij indirect over u hebben verzameld, kan de door u aan Schoonheidssalon Stralend door Margreet  verstrekte informatie door Schoonheidssalon Stralend door Margreet worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Voordat wij dat echter doen, stellen wij u in de gelegenheid om aan te geven of uw informatie op deze manier mag worden gebruikt. U kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat u geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies (“uitschrijven”) die zijn opgenomen in elke e-mail die u van ons ontvangt, geef het aan wanneer wij u bellen, of neem rechtstreeks contact met ons op (zie “Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens”, hieronder).

Als u “Deze pagina e-mailen” kiest om een pagina door te sturen naar een bekende of een collega, vragen wij naar de naam en het e-mailadres van die bekende of collega. Wij verzenden dan automatisch eenmalig een e-mail met daarin de pagina die u hebt aangegeven, maar gebruiken de door u verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden.

 

 

 

 

 

Sollicitaties

Als u bij Schoonheidssalon Stralend door Margreet solliciteert of als u reageert op een vacature die al dan niet op een website van Schoonheidssalon Stralend door Margreet is geplaatst, kan het zijn dat u ons informatie over uzelf verstrekt, zoals uw cv. Wij kunnen die informatie overal binnen Schoonheidssalon Stralend door Margreet gebruiken om uw sollicitatie of reactie af te handelen. Tenzij u ons verzoekt dit niet te doen, kunnen wij de informatie in dossier houden.

 

Monitoring of opname van gesprekken, chats en andere contacten

Bij bepaalde internettransacties kan het nodig zijn dat u ons belt of dat wij u bellen. Dergelijke transacties kunnen ook online chats met zich meebrengen of contact via WhatsApp. Wees u ervan bewust dat het bij Schoonheidssalon Stralend door Margreet algemene praktijk is om dergelijke contacten te monitoren en in bepaalde gevallen op te nemen ten behoeve van het opleiden van personeel, het bewaken van de kwaliteit of het bijhouden van bewijs inzake een bepaalde boeking of een bepaald contact.

Mobiele apps en het gebruik van informatie in de social computing-omgeving

Op de website biedt Schoonheidssalon Stralend door Margreet tools op het gebied van social computing aan, om online gegevensuitwisseling en samenwerking mogelijk te maken voor personen die zich hebben geregistreerd voor het gebruik van die tools. Hiertoe behoren forums, wiki’s, blogs en andere platforms voor sociale media.

Als u deze applicaties gebruikt, vraagt Schoonheidssalon Stralend door Margreet u wellicht om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Op de registratiegegevens is deze Privacyverklaring van toepassing en dergelijke gegevens worden overeenkomstig deze Privacyverklaring beschermd, met uitzondering van informatie die niet automatisch aan andere deelnemers beschikbaar wordt gesteld als onderdeel van uw profiel. Deze applicaties en tools kunnen ook vergezeld gaan van aanvullende privacy verklaringen met specifieke informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens. Om te begrijpen wat de applicaties en tools mogelijkerwijs doen, dient u die aanvullende verklaringen te lezen.

Op alle andere content die u beschikbaar stelt, bijvoorbeeld afbeeldingen, informatie, meningen of andersoortige persoonlijke informatie die u kenbaar maakt aan andere deelnemers van deze sociale platforms of applicaties, is deze Privacyverklaring niet van toepassing. Op dergelijke content zijn in plaats daarvan de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende platforms of applicaties van toepassing, plus eventuele aanvullende richtlijnen en privacygegevens die worden verstrekt bij het gebruik ervan, alsmede de processen waarmee u uw content uit dergelijke tools kunt verwijderen of hulp kunt krijgen om dat te doen. Raadpleeg die richtlijnen en privacygegevens als u meer wilt weten over de rechten en plichten van u, van Schoonheidssalon Stralend door Margreet en van andere partijen met betrekking tot dergelijke content. Houd er rekening mee dat de content die u op dergelijke platforms beschikbaar stelt, breed beschikbaar kan worden gesteld aan anderen binnen en buiten Schoonheidssalon Stralend door Margreet

.

Bescherming van rechten en eigendommen van Schoonheidssalon Stralend door Margreet en anderen

Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van Schoonheidssalon Stralend door Margreet de  Schoonheidssalon Stralend door Margreet, onze business partners, leveranciers, cliënten of anderen in het geding zijn, kunnen wij uw informatie ook gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behouden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens te onthullen wanneer dit bij wet van ons wordt verlangd en wanneer wij van mening zijn dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die van anderen, of om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure inzake onze websites.

 

Informatie voor partners

Indien u Schoonheidssalon Stralend door Margreet als partner vertegenwoordigt, kunt u websites van Schoonheidssalon Stralend door Margreet bezoeken. Informatie die u op deze site verstrekt, kunnen wij gebruiken voor het beheren en ontwikkelen van onze relatie met u in het algemeen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat wij uw informatie gebruiken om u gegevens toe te sturen omtrent een boeking of cadeaubon. Het kan ook betekenen dat wij bepaalde informatie beschikbaar stellen aan andere partners (met inachtneming van eventuele vertrouwelijkheidsverplichtingen). In verband met een bepaalde transactie of een bepaalde reservering kunnen wij ook contact met u opnemen in het kader van klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.

 

Informatie voor leveranciers

Indien u een leverancier van Schoonheidssalon Stralend door Margreet vertegenwoordigt, kunt u website van Schoonheidssalon Stralend door Margreet bezoeken. De informatie die u op dergelijke sites verstrekt, kunnen wij gebruiken om een transactie met u aan te gaan of uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat wij informatie beschikbaar stellen aan partners en klanten van Schoonheidssalon Stralend door Margreet, transport- en postbedrijven, financiële instellingen, of overheidsinstanties die betrokken zijn bij de afhandeling. Uw informatie kan ook worden gebruikt voor het beheren en ontwikkelen van onze relatie met u, met de leverancier die u vertegenwoordigt en met andere leveranciers in het algemeen.

 

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Schoonheidssalon Stralend door Margreet implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Zo versleutelen wij bijvoorbeeld bepaalde gevoelige persoonsgegevens, zoals creditcardgegevens, wanneer wij die gegevens via internet verzenden. Ook van onze leveranciers verlangen wij dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

 

Retentie

Wij bewaren uw registratiegegevens zo lang uw account actief is of voor zover nodig om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen op info@stralendhengelo.nl. Wij zullen uw registratiegegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

Cookies, webbeacons en andere technieken

Zoals boven vermeld, leggen wij informatie inzake uw bezoek aan onze websites vast om ons te helpen cijfers te verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid, om uw ervaring persoonlijker te maken en om onze contacten met u af te stemmen op uw persoon. Dit doen wij met behulp van diverse technieken, waaronder scripts, tags, Local Shared Objects (Flash cookies), Local Storage beacons (HTML5) en een techniek genaamd “cookies”. Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Het fungeert als een label waarmee uw computer geïdentificeerd kan worden. Cookies worden vaak alleen gebruikt voor het meten van de gebruiksgraad van websites (zoals het aantal bezoekers en de duur van het bezoek) en de doeltreffendheid ervan (zoals de onderwerpen waarvoor de bezoekers de meeste belangstelling hebben), alsmede voor het vereenvoudigen van de werking van websites. Als zodanig worden cookies niet gekoppeld aan persoonsgegevens van welke aard dan ook. Soms worden cookies echter ook gebruikt om de werking van een website toe te spitsen op een specifieke bezoeker, middels koppeling aan een profiel en aan gebruikersvoorkeuren. Na verloop van tijd biedt deze informatie waardevol inzicht om de gebruikerservaring te helpen verbeteren.

Cookies worden gewoonlijk onderverdeeld in “sessiecookies” en “permanente cookies”. Sessiecookies helpen bij een efficiënte navigatie door de website en houden uw progressie van pagina naar pagina bij, zodat u niet wordt gevraagd om informatie in te voeren die u tijdens hetzelfde bezoek al eerder hebt ingevoerd. Sessiecookies worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen en worden gewist zodra de webbrowser wordt gesloten. Permanente cookies daarentegen worden gebruikt voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren gedurende het huidige bezoek en volgende bezoekjes. Ze worden weggeschreven op de harde schijf van het apparaat in kwestie en zijn nog steeds geldig als u uw browser opnieuw start. Wij gebruiken permanente cookies bijvoorbeeld om uw taal- en landvoorkeuren vast te leggen.

Hoewel geautomatiseerde signalen van de browser met betrekking tot trackingmechanismen (zoals “do not track”-instructies) op dit moment nog niet worden herkend door de website van Schoonheidssalon Stralend door Margreet, is het gewoonlijk mogelijk om uw privacyvoorkeuren inzake het gebruik van de meeste cookies en vergelijkbare technieken kenbaar te maken via uw webbrowser. Zoek onder het kopje “Tools” of “Extra” (of een vergelijkbaar kopje) in uw specifieke browser naar informatie over de besturing van cookies. In de meeste gevallen kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie binnenkomt. U hebt dan de mogelijkheid om die cookie al dan niet te accepteren. U kunt uw browser ook zo instellen dat alle cookies worden uitgeschakeld. Als u cookies blokkeert, uitschakelt of op een andere manier niet accepteert, worden bepaalde webpagina’s niet goed afgebeeld en kunt u bijvoorbeeld geen artikelen in uw winkelwagentje plaatsen, kunt u niet afrekenen en kunt u op de websites geen gebruik maken van diensten waarvoor u moet inloggen. Onze website kan in de toekomst gebruik maken van webbeacons of andere technieken om die sites, producten of aanbiedingen op maat te maken voor de bezoeker en om op die manier betere klantenservice mogelijk te maken. Momenteel is dit nog niet het geval maar worden in nabije toekomst wel ingezet. Als een bezoeker deze pagina’s opent, wordt er een niet op de persoon terug te voeren bericht van dat bezoek gegenereerd. Dit kan door ons worden verwerkt. Webbeacons werken meestal in combinatie met cookies. Als u niet wilt dat uw cookiegegevens worden gekoppeld aan uw bezoekjes aan deze pagina’s of aan uw gebruik van deze producten, kunt u het gebruik van cookies uitschakelen, in uw browser dan wel in het product zelf. Doet u dit, dan worden deze bezoekjes nog steeds gedetecteerd door webbeacons en andere technieken, maar worden ze niet meer gekoppeld aan informatie die anders zou zijn opgeslagen in cookies.

Voor het opslaan van contentinformatie en voorkeuren maken wij gebruik van Local Shared Objects, zoals Flash-cookies, en Local Storage, zoals HTML5. Derden met wie wij samenwerken om bepaalde functies op onze website te kunnen aanbieden of om advertenties van Schoonheidssalon Stralend door Margreet op websites van anderen te kunnen aanbieden op basis van uw internetactiviteiten, maken voor het verzamelen en opslaan van informatie eveneens gebruik van Flash-cookies of HTML5. Diverse browsers beschikken over eigen tools waarmee HTML5 kan worden verwederd.

Voor het beheren van Flash-cookies wordt u verwezen naar http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Wij kunnen ook webbeacons opnemen in marketingmails of nieuwsbrieven. Op die manier kunnen wij nagaan of die berichten zijn geopend en of er op de daarin aanwezige links is geklikt.

 

Links naar niet-Schoonheidssalon Stralend door Margreet -websites en naar applicaties van derden

Om het voor u mogelijk te maken interactief te werken met andere websites waarop u wellicht een account hebt (zoals Facebook en andere social-mediasites) of om deel te nemen aan community’s op dergelijke sites, kunnen wij links afbeelden of applicaties van derden inbedden zodat u zich vanaf onze websites kunt aanmelden, content kunt plaatsen of deel kunt nemen aan community’s.

Het is ook mogelijk dat wij algemene links naar niet-Schoonheidssalon Stralend door Margreet-websites aanbieden.

Op uw gebruik van deze links en applicaties is het privacybeleid van de desbetreffende derden van toepassing, en alvorens de links of applicaties te gebruiken, dient u zich op de hoogte te stellen van het privacybeleid in kwestie.

Schoonheidssalon Stralend door Margreet is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de inhoud van dergelijke andere websites.

 

Bericht van wijzigingen

Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze Privacyverklaring, zullen wij gedurende 30 dagen bovenaan deze pagina een bericht plaatsen waarmee wij gebruikers op deze veranderingen of updates wezen. Indien wij uw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwerkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen wij u daarvan in kennis en krijgt u de mogelijkheid om aan te geven of wij uw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

 

 

 

 

 

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Als u een vraag hebt over deze Privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door Schoonheidssalon Stralend door Margreet , kunt u een e-mail sturen of contact met ons opnemen op:

Schoonheidssalon Stralend door Margreet I Berfloweg 80 7553 JS I Hengelo I 0617839009 I info@stralendhengelo.nl

In bepaalde gevallen is het mogelijk om uw persoonsgegevens via internet te bekijken of te wijzigen. Als uw gegevens niet via internet toegankelijk zijn en u een kopie wilt hebben van bepaalde gegevens die u aan Schoonheidssalon Stralend door Margreet hebt verstrekt, of als u merkt dat de gegevens onjuist zijn en u wilt dat wij deze corrigeren, neem dan contact met ons op.

Voordat Schoonheidssalon Stralend door Margreet  gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit, en mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

Als u geen marketingmails van Schoonheidssalon Stralend door Margreet  meer wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@stralendhengelo.nl of volg de uitschrijvingsinstructies (“uitschrijven”) die in elke marketingmail zijn opgenomen.